?!doctype html> 易䘪酒店加盟需要满_些条件_酒店加盟|?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <metaname="applicable-device"content="pc"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.310mag.com/templets/ncwang/css/style.css"> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jquery.js"></script> <link rel="canonical" href="http://www.310mag.com/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="body2"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="nc188_topbox"> <div class="nc188_top mainbox overflow"> <a class="logo" href="/"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/logo.jpg" width="164" height="54"></a> <div class="ser"> <form name="formsearch" action="http://www.310mag.com/plus/search.php"> <input type="hidden" name="q" value="0"/> <input type="text" name="q" id="search-keyword" class="Sinput1" value="输入加盟品牌" onBlur="if (value ==''){value='输入加盟品牌'}" onFocus="if (value =='输入加盟品牌'){value =''}"> <input type="image" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/ss.jpg" class="Sinput2" width="110" height="40" onClick="return Checkfeedback();"> </form> </div> <ul class="x_icon overflow"> <li><a href="/"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/x1.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>排行榜单</p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/jiameng/"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/x2.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>品牌大全</p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/news/" ><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/x3.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>行业资讯</p></a></li> </ul> </div> </div> <div class="nc188_navbox"> <ul class="nav mainbox overflow"> <li class="cur_nav"><a href="http://www.310mag.com">酒店加盟|?/a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/jiameng/' ><span>酒店加盟?/span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/xm/' ><span>酒店目</span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/news/' ><span>酒店资讯</span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/zhanhui/' ><span>酒店展会</span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/mrt/' ><span>酒店名h?/span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/baike/' ><span>酒店癄</span></a></li> </ul> </div> <script> function Checkfeedback(){ if ($('#keyword').val()=='' || $('#keyword').val()=='输入目/品牌/行业关键?) { alert('输入目/品牌/行业关键?); $('#keyword').focus(); return false; }; var keytxt = $("#keyword").val(); var url=$("#path").attr("value"); if (keytxt.length > 0) url +=keytxt; url += "-1"; location.href = url; }; </script><div class="loc_box"> <p class="loc"><a href='http://www.310mag.com/'>酒店加盟|?/a> > <a href='http://www.310mag.com/baike/'>酒店癄</a> > </p> </div> <div class="news_nc188 mainbox overflow"> <div class="brandL"> <div class="news_t"> <h1>易䘪酒店加盟需要满_些条?/h1> <p>更新旉:2018-11-27 17:30 来源Q酒店加盟网</p> </div> <!--分n <div class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1456540425630" style="margin:5px auto; width:140px;"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a></div> l束--> <div class="news_c"> <div> <span style="font-size:16px;">易䘪酒店是一安品位、高性h比的商务型连锁酒店,是目前在中国酒店市场排名W一的全外Nl济性连锁酒店。易佰连锁酒店hg惠,交通便利,环境安全Q受到广大消费者的Ƣ迎?/span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/180621/1-1P6210S53I37.jpg" style="width: 600px; height: 401px;" /></span><br />  </div> <span style="font-size:16px;">易䘪q锁酒店目前已拥有商务连锁酒店、酒店式公寓、百元贝壳酒店、格林联盟等四大产品。易佰连锁酒店品牌已覆盖北京、上L80多所城市Q拥有近400家连锁酒店,你还在等什?那么Q易佰酒店加盟需要满_些条?下面一起了解?/span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/180621/1-1P6210S553304.jpg" style="width: 600px; height: 377px;" /></span></div> <br /> <span style="font-size:16px;"><strong>易䘪酒店加盟条g</strong></span> <div> <span style="font-size:16px;">您需要拥有适合的物业或一定金额的闲散资金Q?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">1?物业面积?00-2000㎡之_</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">2?物业的权归属明晎ͼ性质明确Qؓ商业用途,可作为客房用;</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">3?房屋l构易于攚w,W合安全标准Q?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">4?使用期限最?q_</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">5?您需要拥?0—300万以上的闲散资金q知到易佰公司?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">q锁酒店加盟费,前期会是一个比较大的投入,加盟品牌,前期资金会比较容易收回,但后期的发展可能不会特别理想Q而加盟大品牌的话Q前期会是一D|较困隄时期Q大概要两年的时_才能够得到回报?/span><br />  </div> </div> <span style="font-size:16px;">关于<strong>易䘪酒店加盟需要满_些条?</strong>酒店加盟|小~已l在上面的内容中为大家介l了Q相信大安有了一个详l的了解了,如果有想加盟的可以到|站留言Q我们会及时的联pMQ?/span><br /> <div class="reltxt"> <b>相关阅读Q?/b> <ul class="overflow"> <li><a href="http://www.310mag.com/baike/203.html"><p>q锁酒店加盟利润 多久收回成本</p></a></li> </ul> </div> <div class="nc188_LY" id="zx"> <div class="xm_pt"><b>?· 留言咨询</b></div> <div class="nc188_xmly"> <p>感谢您对我们的项目感兴趣Q获取项目资料,L下您的详l联pL式,我们第一旉与您取得联系Q?/p> <p>已经?4位客户在您之前通过酒店加盟|对我们的项目展现出厚兴趣</p> <ul class="overflow"> <iframe style="width:0; height:0; border:none;" name="myFrame" src="about:blank"></iframe> <form action="/plus/diy.php" enctype="multipart/form-data" method="post"> <input type="hidden" name="action" value="post" /> <input type="hidden" name="diyid" value="1" /> <input type="hidden" name="do" value="2" /> <table style="width:97%;" cellpadding="0" cellspacing="1"> <input type="hidden" name="web" id="web" value="pc" readonly> <input type="hidden" name="qudao" id="qudao" value="gzhui.net" readonly> <input name="pinpai" type="hidden" class="intxt" id="pinpai" value="易䘪酒店加盟需要满_些条? readonly> <input type="hidden" name="class" id="class" value="酒店癄"> <input type="hidden" name="time" value="" id="time"> <li class="li01" style="margin-right:44px;"><span>姓名Q?/span><input name="xingming" type="text" id="xingming" value="*请填写您的姓名:" onBlur="if (value ==''){value='*请填写您的姓名:'}" onFocus="if (value =='*请填写您的姓名:'){value =''}"></li> <li class="li01"><span>电话Q?/span><input name="dianhua" type="text" id="dianhua" value="*请填写您的电话:" onBlur="if (value ==''){value='*请填写您的电话:'}" onFocus="if (value =='*请填写您的电话:'){value =''}"></li> <li><span>留言Q?/span><textarea name="liuyan" id="liuyan" rows="6" placeholder="*在此填写您的留言内容Q我们会快与您取得联系Q?></textarea></li> </ul> <input type="hidden" name="dede_fields" value="pinpai,text;xingming,text;dianhua,text;liuyan,multitext;time,text;class,text;web,text;qudao,text" /> <input type="hidden" name="dede_fieldshash" value="93fb7c952e36b571cadcd5cbed523dbd" /></table> <button class="button3" type="submit">提交留言</button> </form> </div> </div> <div class="pages"> </div> </div> </div> <div class="brandR"> <div class="hot_news2"> <div class="hot overflow"><p>热门快讯</p><a href="http://www.310mag.com/baike/205.html" class="more">更多></a></div> <ul> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/42.html"><p><b>·</b>酒店l营有哪些技?酒店l营的秘诀</p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/43.html"><p><b>·</b>情G酒店应该如何定位</p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/45.html"><p><b>·</b>l济型酒店应该该如何装修?/p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/46.html"><p><b>·</b>酒店应该如何吸引留住֮</p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/47.html"><p><b>·</b>新开酒店如何选购酒店一ơ性用?/p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/48.html"><p><b>·</b>酒店应该如何有效控制成本</p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/131.html"><p><b>·</b>7天酒店订房电话是多少?7天酒店客服电?/p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/203.html"><p><b>·</b>q锁酒店加盟利润 多久收回成本</p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/133.html"><p><b>·</b>深圳汉庭酒店有哪?订房电话是多?/p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/41.html"><p><b>·</b>哪些地方最适合投资开酒店</p><span>11-27</span></a> </li> </ul> </div> <div class="rankbox2"> <div class="hot overflow"><p>推荐排行?/p><a href="http://www.310mag.com/jiameng/" class="more">更多></a></div> <ul class="rankbox2_list"> <li><i class="i1">1</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/203.html">q锁酒店加盟利润 多久收回成本</a><span></span></li> <li><i class="i1">2</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/42.html">酒店l营有哪些技?酒店l营?/a><span></span></li> <li><i class="i1">3</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/133.html">深圳汉庭酒店有哪?订房电话?/a><span></span></li> <li><i class="i1">4</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/132.html">亚朵酒店订房电话是多?亚朵?/a><span></span></li> <li><i class="i1">5</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/72.html">酒店理方如何应对业L“插?/a><span></span></li> <li><i class="i1">6</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/43.html">情G酒店应该如何定位</a><span></span></li> <li><i class="i1">7</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/48.html">酒店应该如何有效控制成本</a><span></span></li> <li><i class="i1">8</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/45.html">l济型酒店应该该如何装修?/a><span></span></li> <li><i class="i1">9</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/47.html">新开酒店如何选购酒店一ơ性用?/a><span></span></li> <li><i class="i1">10</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/baike/41.html">哪些地方最适合投资开酒店</a><span></span></li> </ul> </div> <div class="hot_news2"> <div class="hot overflow"><p>最热新?/p><a href="http://www.310mag.com/baike/205.html" class="more">更多></a></div> <ul> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/205.html"><p><b>·</b> 易䘪酒店加盟需要满_些条?/p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/44.html"><p><b>·</b> 酒店用品应该如何挑?如何采购</p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/43.html"><p><b>·</b> 情G酒店应该如何定位</p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/42.html"><p><b>·</b> 酒店l营有哪些技?酒店l营?/p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/45.html"><p><b>·</b> l济型酒店应该该如何装修?/p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/46.html"><p><b>·</b> 酒店应该如何吸引留住֮</p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/132.html"><p><b>·</b> 亚朵酒店订房电话是多?亚朵?/p><span>06-07</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/133.html"><p><b>·</b> 深圳汉庭酒店有哪?订房电话?/p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/41.html"><p><b>·</b> 哪些地方最适合投资开酒店</p><span>11-27</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/baike/72.html"><p><b>·</b> 酒店理方如何应对业L“插?/p><span>11-27</span></a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!--底部文g--> <div class="footer"> <div class="mainbox"> <p class="fnav"> <a href="http://www.310mag.com"><c style="margin-right: 25px; text-indent:150px;font-size : 20px" >酒店加盟|?/c></a> <a href='http://www.310mag.com/jiameng/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店加盟?/c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/xm/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店目</c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/news/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店资讯</c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/zhanhui/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店展会</c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/mrt/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店名h?/c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/baike/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店癄</c></span></a> </p> <div class="mes overflow"> <a href="http://www.310mag.com" class="logo2"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/logo2.jpg" width="166" height="54"></a> <div class="mesc"> <p>Copyright©2005-2018 www.310mag.com 版权所?/p> <p>友情提示Q投资风险,多咨询打听、实地考察Q可降低风险Q我们仅作内容的展现者与搬运工, 各位投资者请注意鉴别风险Q本|站Ҏ资者的投资风险概不负法律责任!</p> </div> </div> </div> </div> <div class="b_top"> <a href="#to-top" id="toTop" style="display: block;"><span id="toTopHover" style="opacity: 1;"></span></a> </div> <!--q回头部文g--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/move-top.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/banner.js"></script><!--banner+top--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jmtj.js"></script><!--/*加盟推荐品牌部分*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/swiper.min.js"></script><!--/*新品入驻*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/common.js"></script><!--rank--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/project.js"></script><!--change--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script src='http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/zzsc.js' type="text/javascript"></script><!--热门标签--> <!--癑ֺl计--> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?9438906388b86af13b3f0cd02b8b3d30"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?99fedf06a057e6c22ef96c241005aab5"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.310mag.com/">ɫȷ,ӰȷavԴ,ɫȷӰƬ-ɫȷ</a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>