?!doctype html> 在内|毕充满竞争的酒店行业中如何生存_酒店加盟|?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <metaname="applicable-device"content="pc"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.310mag.com/templets/ncwang/css/style.css"> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jquery.js"></script> <link rel="canonical" href="http://www.310mag.com/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="body2"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="nc188_topbox"> <div class="nc188_top mainbox overflow"> <a class="logo" href="/"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/logo.jpg" width="164" height="54"></a> <div class="ser"> <form name="formsearch" action="http://www.310mag.com/plus/search.php"> <input type="hidden" name="q" value="0"/> <input type="text" name="q" id="search-keyword" class="Sinput1" value="输入加盟品牌" onBlur="if (value ==''){value='输入加盟品牌'}" onFocus="if (value =='输入加盟品牌'){value =''}"> <input type="image" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/ss.jpg" class="Sinput2" width="110" height="40" onClick="return Checkfeedback();"> </form> </div> <ul class="x_icon overflow"> <li><a href="/"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/x1.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>排行榜单</p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/jiameng/"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/x2.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>品牌大全</p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/news/" ><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/x3.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>行业资讯</p></a></li> </ul> </div> </div> <div class="nc188_navbox"> <ul class="nav mainbox overflow"> <li class="cur_nav"><a href="http://www.310mag.com">酒店加盟|?/a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/jiameng/' ><span>酒店加盟?/span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/xm/' ><span>酒店目</span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/news/' ><span>酒店资讯</span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/zhanhui/' ><span>酒店展会</span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/mrt/' ><span>酒店名h?/span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/baike/' ><span>酒店癄</span></a></li> </ul> </div> <script> function Checkfeedback(){ if ($('#keyword').val()=='' || $('#keyword').val()=='输入目/品牌/行业关键?) { alert('输入目/品牌/行业关键?); $('#keyword').focus(); return false; }; var keytxt = $("#keyword").val(); var url=$("#path").attr("value"); if (keytxt.length > 0) url +=keytxt; url += "-1"; location.href = url; }; </script><div class="loc_box"> <p class="loc"><a href='http://www.310mag.com/'>酒店加盟|?/a> > <a href='http://www.310mag.com/news/'>酒店资讯</a> > </p> </div> <div class="news_nc188 mainbox overflow"> <div class="brandL"> <div class="news_t"> <h1>在内|毕充满竞争的酒店行业中如何生存</h1> <p>更新旉:2018-12-14 00:00 来源Q酒店加盟网</p> </div> <!--分n <div class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1456540425630" style="margin:5px auto; width:140px;"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a></div> l束--> <div class="news_c"> <P>如果你想要投资一个酒店项目,大家不妨考虑一下中高档酒店q类酒店Q一个酒店行业知名度很高的品牌项目,投资的性h比也较高Q那么,今天编带你一h了解一下在内罗毕充满竞争的酒店行业中如何生存?/P>?strong >酒店加盟</strong>|所知,q年来,受恐怖袭d随之而来的社会不安定局面媄响,肯尼亚的旅游业遭C冲击。在旅游zd较ؓ集中的v滨地区,有超q?0安店暂时歇业,28000名酒店员工失业?div ><img src="http://www.310mag.com/uploads/allimg/181214/1535305P9-0.jpg" alt="QQ截图20150526124406" width="0550" height="363" />  </div><div>  那些仍在营业的酒店也~减了业务,削减了它们的利润。但相反的是Q首都内|毕的酒店仍旧顾客盈门,本地和外国的投资者不断涌入。苍鹭门廊酒店(q是一家徏?975q的四星U内|毕本土酒店Q的ȝ理卡里姆.泰加_“当假日旅渔R到重创时Q由商业增长催生的商务旅行却在不断发展。因此,现在支撑我们酒店行业的是商务旅行?rdquo;他又补充道,随着许多跨国公司的进入,q个国家的精英阶层和新兴的中产阶U对膛_和酒店服务的需求也在日益增加。泰加说Q?ldquo;来的人只看到了我们\上跑着来多的中产阶U拥有的汽R。这只能说明肯尼亚未来的商业而不是酒店业的发展。你可能看不到内|毕的中产阶U待在酒店房间里Q但他们的的确在大量用酒店的设施—比如说会议厅和餐厅?rdquo;</div><div>  q年来很多国际品牌酒店进入内|毕Qƈ且还有更多的酒店会鱼贯而入。中{酒店也如雨后春W般不断冒出Q它们的目标客户是那些不愿多花q商务旅行人士。泰加说Q?ldquo;q导致了市场q剩Q酒店行业的竞争加剧。如果玩得不好,有些酒店在这场竞争游戏中会失去它们的领地?rdquo;</div><div>  反击Q不然就关门</div><div>  拿苍鹭门廊酒店来_?0q前建成Q但10q前却面?ldquo;巨大的声望问?rdquo;。泰加说Q?ldquo;那时我们是一家毫无装饰的膛_商店Q未来一片迷茫。现在我们终于又变回了一安店?rdquo;2012q这间家族酒店又从印度聘请了专业的酒店管理公司Sarovar Hotels &Resorts 来帮助它重新定位Qƈ提升客服l验。泰加认为,面对Ȁ烈的市场竞争Q你要么是关门要么是q战Q而这一深思熟虑的举措寚w店是有利的。现在,该酒店被旅途好助手|站评ؓ了内|毕124安店中名列14位的优质酒店?/div><div>  今年早些时候,苍鹭门廊酒店在内|毕?050万美元的h收购了拥?6个房间的Zehneria 酒店。泰加预,新酒店不断涌入带来的另一个后果是Q现存酒店中会有相当一部分要么关门Q要么改成写字间Q要么被卖掉。但是,泰加表示Q开?0q的一安店后Q再开W二家完全是?ldquo;试水”。他谈到Q?ldquo;如今专业地管理酒店是个好事情。家族企业們֐于统{自q悉的领域Q不会去新领域冒险,q且它们寚w险的掌控能力有时也会减弱。反之,如果是多方共同参与的q营׃U极地寻求新的胦富增镉K径?rdquo;</div><div>  泰加理他的q项家族生意已整?8q了。他说他l历了一切的世间沧桑。这个行业度q了很多艰难时期Q包?998q的国d|毕大馆爆炸案?007q?月的选后暴力事gQ以及全球经衰退。他讲道Q?ldquo;一ơ恐怖袭dQ我们酒店只有固定的4个客人预定了3个月的住ѝ那是我们历史上W一ơ无计可施的裁员Q太痛苦了。现在我认识到该来的坏事M来的。因此你需要未雨绸~,灉|便地l筹你的开销Q做好现金管理,以备不时之需?rdquo;</div><div>  管面很多ȝQ泰加仍坚守着他的家族酒店生意。因生意实际上?ldquo;有利可图?rdquo;Qƈ且他们已l积累了几十q的相关l验。他指出Q?ldquo;q是一个充满挑战,但又非常刺激有趣的行业。我们的服务是有市场的?rdquo;</div><div><br /></div><P>通过上文的介l,我想您已l了解了中高档酒店,如果你有意向加盟Q可以在文章下面留言Q或者选择在线留言Q欢q您加入q个大家庭中Q希望我的回{能l您带来帮助Q让您更好的了解q个目?/P> <div class="reltxt"> <b>相关阅读Q?/b> <ul class="overflow"> <li><a href="http://www.310mag.com/news/6846.html"><p>q拜帆船酒店打算在中国新增三安店_酒店加盟</p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/news/6827.html"><p>谈酒店促销问日_酒店加盟|?/p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/news/6818.html"><p>酒店被褥知识_酒店加盟|?/p></a></li> </ul> </div> <div class="nc188_LY" id="zx"> <div class="xm_pt"><b>?· 留言咨询</b></div> <div class="nc188_xmly"> <p>感谢您对我们的项目感兴趣Q获取项目资料,L下您的详l联pL式,我们第一旉与您取得联系Q?/p> <p>已经?4位客户在您之前通过酒店加盟|对我们的项目展现出厚兴趣</p> <ul class="overflow"> <iframe style="width:0; height:0; border:none;" name="myFrame" src="about:blank"></iframe> <form action="/plus/diy.php" enctype="multipart/form-data" method="post"> <input type="hidden" name="action" value="post" /> <input type="hidden" name="diyid" value="1" /> <input type="hidden" name="do" value="2" /> <table style="width:97%;" cellpadding="0" cellspacing="1"> <input type="hidden" name="web" id="web" value="pc" readonly> <input type="hidden" name="qudao" id="qudao" value="gzhui.net" readonly> <input name="pinpai" type="hidden" class="intxt" id="pinpai" value="在内|毕充满竞争的酒店行业中如何生存" readonly> <input type="hidden" name="class" id="class" value="酒店资讯"> <input type="hidden" name="time" value="" id="time"> <li class="li01" style="margin-right:44px;"><span>姓名Q?/span><input name="xingming" type="text" id="xingming" value="*请填写您的姓名:" onBlur="if (value ==''){value='*请填写您的姓名:'}" onFocus="if (value =='*请填写您的姓名:'){value =''}"></li> <li class="li01"><span>电话Q?/span><input name="dianhua" type="text" id="dianhua" value="*请填写您的电话:" onBlur="if (value ==''){value='*请填写您的电话:'}" onFocus="if (value =='*请填写您的电话:'){value =''}"></li> <li><span>留言Q?/span><textarea name="liuyan" id="liuyan" rows="6" placeholder="*在此填写您的留言内容Q我们会快与您取得联系Q?></textarea></li> </ul> <input type="hidden" name="dede_fields" value="pinpai,text;xingming,text;dianhua,text;liuyan,multitext;time,text;class,text;web,text;qudao,text" /> <input type="hidden" name="dede_fieldshash" value="93fb7c952e36b571cadcd5cbed523dbd" /></table> <button class="button3" type="submit">提交留言</button> </form> </div> </div> <div class="pages"> </div> </div> </div> <div class="brandR"> <div class="hot_news2"> <div class="hot overflow"><p>热门快讯</p><a href="http://www.310mag.com/news/6730.html" class="more">更多></a></div> <ul> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6863.html"><p><b>·</b>投资全季q锁酒店有哪些加盟支?/p><span>01-29</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6862.html"><p><b>·</b>投资一间亚朵连锁酒店怎么?/p><span>01-09</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6861.html"><p><b>·</b>投资q锁快捷酒店哪个加盟Ҏ较少</p><span>01-09</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6860.html"><p><b>·</b>投资一家品牌连锁酒店需要多钱</p><span>01-09</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6858.html"><p><b>·</b>驿家365q锁酒店是不能错q的目</p><span>01-09</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6859.html"><p><b>·</b>加盟锦江之星q锁酒店需要多钱</p><span>01-09</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6857.html"><p><b>·</b>中州快捷酒店是大安信赖的项?/p><span>01-09</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6722.html"><p><b>·</b>五星酒店如何吸引֮</p><span>12-14</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6721.html"><p><b>·</b>酒店风水如何布置</p><span>12-14</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6720.html"><p><b>·</b>酒店也要可持l,酒店用品如何发展!</p><span>12-14</span></a> </li> </ul> </div> <div class="rankbox2"> <div class="hot overflow"><p>推荐排行?/p><a href="http://www.310mag.com/jiameng/" class="more">更多></a></div> <ul class="rankbox2_list"> <li><i class="i1">1</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/252.html">7天连锁酒店加?很多创业者心?/a><span></span></li> <li><i class="i1">2</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/501.html">六星汽R旅馆加盟 致富的优x</a><span></span></li> <li><i class="i1">3</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/264.html">怡程酒店加盟 中档酒店标杆品牌</a><span></span></li> <li><i class="i1">4</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/231.html">最受加盟商Ƣ迎的特色酒店加盟品</a><span></span></li> <li><i class="i1">5</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/251.html">如家酒店属于加盟店吗?可以加盟</a><span></span></li> <li><i class="i1">6</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/12.html">首旅酒店拟{让燕京饭?0%股权</a><span></span></li> <li><i class="i1">7</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/243.html">太空舱酒店加盟品牌有哪些</a><span></span></li> <li><i class="i1">8</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/338.html">一特连锁酒店加?值得更好?/a><span></span></li> <li><i class="i1">9</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/237.html">N加盟哪家?N加盟?0大品</a><span></span></li> <li><i class="i1">10</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/news/282.html">携家q锁酒店加盟 非常好的创业</a><span></span></li> </ul> </div> <div class="hot_news2"> <div class="hot overflow"><p>最热新?/p><a href="http://www.310mag.com/news/6730.html" class="more">更多></a></div> <ul> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6850.html"><p><b>·</b> 酒店布草行业五大问题现状_酒店</p><span>12-14</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6712.html"><p><b>·</b> 投资一安宾连锁酒店怎么?/p><span>12-12</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/6671.html"><p><b>·</b> 开一家宏泉丽W连锁酒店能赚钱?/p><span>12-05</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/344.html"><p><b>·</b> A家连锁酒店加盟需要投资费用高</p><span>07-19</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/3086.html"><p><b>·</b> 六星汽R旅馆加盟有好生意?/p><span>10-16</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/368.html"><p><b>·</b> 加盟酒店有哪些快速盈利的技?/p><span>07-24</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/324.html"><p><b>·</b> 开一家吉楚连锁酒店生意好?/p><span>07-17</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/3233.html"><p><b>·</b> 投资酒店加盟目需要注意哪些问</p><span>11-08</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/304.html"><p><b>·</b> 逍遥游连锁酒店加?市场前景?/p><span>07-13</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/news/3091.html"><p><b>·</b> 优居酒店怎么?加盟靠谱?/p><span>10-17</span></a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!--底部文g--> <div class="footer"> <div class="mainbox"> <p class="fnav"> <a href="http://www.310mag.com"><c style="margin-right: 25px; text-indent:150px;font-size : 20px" >酒店加盟|?/c></a> <a href='http://www.310mag.com/jiameng/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店加盟?/c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/xm/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店目</c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/news/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店资讯</c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/zhanhui/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店展会</c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/mrt/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店名h?/c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/baike/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店癄</c></span></a> </p> <div class="mes overflow"> <a href="http://www.310mag.com" class="logo2"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/logo2.jpg" width="166" height="54"></a> <div class="mesc"> <p>Copyright©2005-2018 www.310mag.com 版权所?/p> <p>友情提示Q投资风险,多咨询打听、实地考察Q可降低风险Q我们仅作内容的展现者与搬运工, 各位投资者请注意鉴别风险Q本|站Ҏ资者的投资风险概不负法律责任!</p> </div> </div> </div> </div> <div class="b_top"> <a href="#to-top" id="toTop" style="display: block;"><span id="toTopHover" style="opacity: 1;"></span></a> </div> <!--q回头部文g--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/move-top.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/banner.js"></script><!--banner+top--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jmtj.js"></script><!--/*加盟推荐品牌部分*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/swiper.min.js"></script><!--/*新品入驻*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/common.js"></script><!--rank--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/project.js"></script><!--change--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script src='http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/zzsc.js' type="text/javascript"></script><!--热门标签--> <!--癑ֺl计--> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?9438906388b86af13b3f0cd02b8b3d30"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?99fedf06a057e6c22ef96c241005aab5"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.310mag.com/">ɫȷ,ӰȷavԴ,ɫȷӰƬ-ɫȷ</a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>