?!doctype html> l景酒店加盟-条g-程-加盟费多钱_酒店加盟|?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <metaname="applicable-device"content="pc"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.310mag.com/templets/ncwang/css/style.css"> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jquery.js"></script> <link rel="canonical" href="http://www.310mag.com/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="body2"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="nc188_topbox"> <div class="nc188_top mainbox overflow"> <a class="logo" href="/"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/logo.jpg" width="164" height="54"></a> <div class="ser"> <form name="formsearch" action="http://www.310mag.com/plus/search.php"> <input type="hidden" name="q" value="0"/> <input type="text" name="q" id="search-keyword" class="Sinput1" value="输入加盟品牌" onBlur="if (value ==''){value='输入加盟品牌'}" onFocus="if (value =='输入加盟品牌'){value =''}"> <input type="image" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/ss.jpg" class="Sinput2" width="110" height="40" onClick="return Checkfeedback();"> </form> </div> <ul class="x_icon overflow"> <li><a href="/"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/x1.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>排行榜单</p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/jiameng/"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/x2.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>品牌大全</p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/news/" ><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/x3.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>行业资讯</p></a></li> </ul> </div> </div> <div class="nc188_navbox"> <ul class="nav mainbox overflow"> <li class="cur_nav"><a href="http://www.310mag.com">酒店加盟|?/a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/jiameng/' ><span>酒店加盟?/span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/xm/' ><span>酒店目</span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/news/' ><span>酒店资讯</span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/zhanhui/' ><span>酒店展会</span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/mrt/' ><span>酒店名h?/span></a></li> <li><a href='http://www.310mag.com/baike/' ><span>酒店癄</span></a></li> </ul> </div> <script> function Checkfeedback(){ if ($('#keyword').val()=='' || $('#keyword').val()=='输入目/品牌/行业关键?) { alert('输入目/品牌/行业关键?); $('#keyword').focus(); return false; }; var keytxt = $("#keyword").val(); var url=$("#path").attr("value"); if (keytxt.length > 0) url +=keytxt; url += "-1"; location.href = url; }; </script><div class="loc_box"> <p class="loc"><a href='http://www.310mag.com/'>酒店加盟|?/a> > <a href='http://www.310mag.com/xm/'>酒店目</a> > <a href='http://www.310mag.com/xm/swjd/'>商务酒店招商</a> > </p> </div> <div class="news_nc188 mainbox overflow"> <div class="brandL"> <div class="news_t"> <h1>l景酒店加盟-条g-程-加盟费多钱</h1> <p>更新旉:2018-07-05 18:32 来源Q酒店加盟网</p> </div> <!--分n <div class="bdsharebuttonbox bdshare-button-style0-16" data-bd-bind="1456540425630" style="margin:5px auto; width:140px;"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a></div> l束--> <div class="news_c"> <span style="font-size:16px;">l景酒店是港中旅酒店有限公司旗下的子公司Q目前公司拥有独资、合资、委托管理以及第三方理和租赁的酒店q?40Ӟ客房U?0,000_主要位于中国和英国。其中英国有55安店,覆盖伦敦、里兏V伯明翰、林肯、朴茨茅斯、布莱顿{?0多个城市、大中华区域覆盖香港、澳门、北京、南京、杭州、重庆、三亚、沈队뀁深土뀁苏州等40余个城市Qƈ在非z拥有一安店?/span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/180705/1-1PF51S02X16.jpg" style="width: 540px; height: 360px;" /></span><br />  </div> <span style="font-size:16px;"><strong>l景酒店加盟条g</strong></span><br /> <div> <span style="font-size:16px;">1、资金要?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">拥有必要的经实力和l营资源Q资信可靠,拥有充的改造资金?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">2、对品牌认同</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">按照“l景酒店”l一的硬件标准进行装修改造。要认同l景酒店企业文化、经营理念和理模式Q接受维景酒店的理体系Q执行维景酒店加盟总部理标准?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">3、地理位|?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">可选城市:上v、广州、北京、深圳以及各省会城市Q全国GDP排名?0强地U市Q重要板块的癑ּѝ?/span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/180705/1-1PF51S03JL.jpg" style="width: 540px; height: 360px;" /></span><br />  </div> <span style="font-size:16px;"><strong>l景酒店加盟优势</strong></span><br /> <div> <span style="font-size:16px;">优势之一Q强大的集团背景Q?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">优势之二Q融贯中西的理模式Q?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">优势之三Q良好的品牌宣传和声誉;</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">优势之四Q完善的营销pȝQ?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">优势之五Q完善的酒店预订pȝQ?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">优势之六Q系l化的管理规范和标准?/span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/180705/1-1PF51S04O34.jpg" style="width: 540px; height: 360px;" /></span><br />  </div> <span style="font-size:16px;"><strong>l景酒店加盟程</strong></span><br /> <div> <span style="font-size:16px;">1、加Ux向金</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">2、现估考察不符合开店条Ӟ扣除差旅Ҏ向金q还</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">3、立地评?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">4、符合开店条?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">5、加盟商U赁物业、签订租赁合?/span></div> <div> <span style="font-size:16px;">6、持U赁合同原g在总部、签订尚俭太I酒店加盟合约</span></div> </div> </div> <br /> <span style="font-size:16px;">关于<strong>l景酒店加盟费多钱</strong>Q小~已l在上面的内容中为大家介l了Q相信大安有了一个详l的了解了,如果有想加盟的可以到|站留言Q我们会及时的联pMQ?/span><br /> <div class="reltxt"> <b>相关阅读Q?/b> <ul class="overflow"> <li><a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/junting.html"><p>君亭酒店加盟加盟是什?君亭酒店加盟?/p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/meiju.html"><p>居酒店加盟条g是什?居酒店加盟费用</p></a></li> <li><a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/198.html"><p>假日之星酒店加盟费多?假日之星酒店投资费用</p></a></li> </ul> </div> <div class="nc188_LY" id="zx"> <div class="xm_pt"><b>?· 留言咨询</b></div> <div class="nc188_xmly"> <p>感谢您对我们的项目感兴趣Q获取项目资料,L下您的详l联pL式,我们第一旉与您取得联系Q?/p> <p>已经?4位客户在您之前通过酒店加盟|对我们的项目展现出厚兴趣</p> <ul class="overflow"> <iframe style="width:0; height:0; border:none;" name="myFrame" src="about:blank"></iframe> <form action="/plus/diy.php" enctype="multipart/form-data" method="post"> <input type="hidden" name="action" value="post" /> <input type="hidden" name="diyid" value="1" /> <input type="hidden" name="do" value="2" /> <table style="width:97%;" cellpadding="0" cellspacing="1"> <input type="hidden" name="web" id="web" value="pc" readonly> <input type="hidden" name="qudao" id="qudao" value="gzhui.net" readonly> <input name="pinpai" type="hidden" class="intxt" id="pinpai" value="l景酒店加盟-条g-程-加盟费多钱" readonly> <input type="hidden" name="class" id="class" value="商务酒店招商"> <input type="hidden" name="time" value="" id="time"> <li class="li01" style="margin-right:44px;"><span>姓名Q?/span><input name="xingming" type="text" id="xingming" value="*请填写您的姓名:" onBlur="if (value ==''){value='*请填写您的姓名:'}" onFocus="if (value =='*请填写您的姓名:'){value =''}"></li> <li class="li01"><span>电话Q?/span><input name="dianhua" type="text" id="dianhua" value="*请填写您的电话:" onBlur="if (value ==''){value='*请填写您的电话:'}" onFocus="if (value =='*请填写您的电话:'){value =''}"></li> <li><span>留言Q?/span><textarea name="liuyan" id="liuyan" rows="6" placeholder="*在此填写您的留言内容Q我们会快与您取得联系Q?></textarea></li> </ul> <input type="hidden" name="dede_fields" value="pinpai,text;xingming,text;dianhua,text;liuyan,multitext;time,text;class,text;web,text;qudao,text" /> <input type="hidden" name="dede_fieldshash" value="93fb7c952e36b571cadcd5cbed523dbd" /></table> <button class="button3" type="submit">提交留言</button> </form> </div> </div> <div class="pages"> </div> </div> </div> <div class="brandR"> <div class="hot_news2"> <div class="hot overflow"><p>热门快讯</p><a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/wjjd.html" class="more">更多></a></div> <ul> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/136.html"><p><b>·</b>格林豪泰酒店加盟费多钱-格林豪泰酒店投资?/p><span>07-19</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/130.html"><p><b>·</b>l也U酒店加盟费多少?l也U酒店加盟条?/p><span>07-18</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/wjjd.html"><p><b>·</b>l景酒店加盟-条g-程-加盟费多钱</p><span>07-05</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/junting.html"><p><b>·</b>君亭酒店加盟加盟是什?君亭酒店加盟?/p><span>06-29</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/meiju.html"><p><b>·</b>居酒店加盟条g是什?居酒店加盟费用</p><span>06-29</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/198.html"><p><b>·</b>假日之星酒店加盟费多?假日之星酒店投资费用</p><span>06-15</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/190.html"><p><b>·</b>丽盛酒店加盟费多钱-丽盛酒店加盟投资费用</p><span>06-14</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/189.html"><p><b>·</b>q假日酒店加盟费多少?q假日酒店加</p><span>06-14</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/186.html"><p><b>·</b>富驿时尚酒店加盟费多钱-富驿时尚酒店加盟?/p><span>06-14</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/173.html"><p><b>·</b>豪酒店加盟费多?豪酒店投资费用分析</p><span>06-13</span></a> </li> </ul> </div> <div class="rankbox2"> <div class="hot overflow"><p>推荐排行?/p><a href="http://www.310mag.com/jiameng/" class="more">更多></a></div> <ul class="rankbox2_list"> <li><i class="i1">1</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/136.html">格林豪泰酒店加盟费多钱-格林</a><span></span></li> <li><i class="i1">2</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/162.html">巴里岛酒店加盟费用明l表-巴里</a><span></span></li> <li><i class="i1">3</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/112.html">天铂酒店加盟-条g-程-加盟费多</a><span></span></li> <li><i class="i1">4</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/130.html">l也U酒店加盟费多少?l也U?/a><span></span></li> <li><i class="i1">5</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/155.html">希尔欢朋酒店加盟费及条??/a><span></span></li> <li><i class="i1">6</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/113.html">全季酒店加盟-条g-程-加盟费多</a><span></span></li> <li><i class="i1">7</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/190.html">丽盛酒店加盟费多钱-丽盛酒店</a><span></span></li> <li><i class="i1">8</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/79.html">丽豪酒店加?条g-程-加盟?/a><span></span></li> <li><i class="i1">9</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/5.html">锦都皇冠酒店加盟费多钱-锦都</a><span></span></li> <li><i class="i1">10</i><a class="i1-p1" href="http://www.310mag.com/xm/swjd/111.html">驿家365q锁酒店-条g-程-加盟?/a><span></span></li> </ul> </div> <div class="hot_news2"> <div class="hot overflow"><p>最热新?/p><a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/wjjd.html" class="more">更多></a></div> <ul> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/3.html"><p><b>·</b> 苏哥利大酒店加盟费多钱-苏哥</p><span>05-30</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/111.html"><p><b>·</b> 驿家365q锁酒店-条g-程-加盟?/p><span>06-06</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/112.html"><p><b>·</b> 天铂酒店加盟-条g-程-加盟费多</p><span>06-06</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/163.html"><p><b>·</b> 戴斯酒店加盟费多钱-戴斯酒店</p><span>06-12</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/6.html"><p><b>·</b> 焦作三维戴斯酒店加盟费多钱</p><span>05-30</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/168.html"><p><b>·</b> 斯维登酒店加盟费多少?斯维?/p><span>06-12</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/190.html"><p><b>·</b> 丽盛酒店加盟费多钱-丽盛酒店</p><span>06-14</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/155.html"><p><b>·</b> 希尔欢朋酒店加盟费及条??/p><span>06-11</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/130.html"><p><b>·</b> l也U酒店加盟费多少?l也U?/p><span>07-18</span></a> </li> <li> <a href="http://www.310mag.com/xm/swjd/154.html"><p><b>·</b> 假日酒店加盟费多钱-假日酒店</p><span>06-11</span></a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!--底部文g--> <div class="footer"> <div class="mainbox"> <p class="fnav"> <a href="http://www.310mag.com"><c style="margin-right: 25px; text-indent:150px;font-size : 20px" >酒店加盟|?/c></a> <a href='http://www.310mag.com/jiameng/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店加盟?/c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/xm/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店目</c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/news/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店资讯</c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/zhanhui/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店展会</c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/mrt/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店名h?/c></span></a> <a href='http://www.310mag.com/baike/' ><span><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店癄</c></span></a> </p> <div class="mes overflow"> <a href="http://www.310mag.com" class="logo2"><img src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/images/logo2.jpg" width="166" height="54"></a> <div class="mesc"> <p>Copyright©2005-2018 www.310mag.com 版权所?/p> <p>友情提示Q投资风险,多咨询打听、实地考察Q可降低风险Q我们仅作内容的展现者与搬运工, 各位投资者请注意鉴别风险Q本|站Ҏ资者的投资风险概不负法律责任!</p> </div> </div> </div> </div> <div class="b_top"> <a href="#to-top" id="toTop" style="display: block;"><span id="toTopHover" style="opacity: 1;"></span></a> </div> <!--q回头部文g--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/move-top.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/banner.js"></script><!--banner+top--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jmtj.js"></script><!--/*加盟推荐品牌部分*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/swiper.min.js"></script><!--/*新品入驻*/--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/common.js"></script><!--rank--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/project.js"></script><!--change--> <script type="text/javascript" src="http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/jquery.luara.0.0.1.min.js"></script><!--news_sroll--> <script src='http://www.310mag.com/templets/ncwang/js/zzsc.js' type="text/javascript"></script><!--热门标签--> <!--癑ֺl计--> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?9438906388b86af13b3f0cd02b8b3d30"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?99fedf06a057e6c22ef96c241005aab5"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.310mag.com/">ɫȷ,ӰȷavԴ,ɫȷӰƬ-ɫȷ</a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>